6.2.2015

O kanceláři

Naším cílem je maximální uspokojení zájmů svých klientů, neboť dosažení žádaného výsledku je pro nás stejně důležité jako pro klienta.

Advokátní kancelář Mgr. Jakuba Korbeláře poskytuje všestrannou a profesionální právní pomoc s důrazem zejména na občanské právo, trestní právo, pracovní a rodinné právo. V rámci své advokátní činnosti nabízíme jak samotné právní poradenství a analýzy, tak i komplexní zastupování před soudy a jinými státními orgány či institucemi.

Vždy hledáme efektivní a profesionální řešení zohledňující nejen právní aspekty daných případů, ale i osobní zájmy našich klientů. Pro účely zabezpečení všestranné právní pomoci taktéž úzce spolupracujeme i s jinými advokáty a právními specialisty, stejně jako se soudními znalci, notáři, exekutory či daňovými poradci. Právní služby jsou poskytovány i v jazyce anglickém.

   

   Mgr. Jakub Korbelář, LL.M.