"Maximální ochrana práv a zájmů klienta je naší prioritou..."

Naším cílem je maximální uspokojení zájmů svých klientů, neboť dosažení žádaného výsledku je pro nás stejně důležité jako pro klienta.

Advokátní kancelář Mgr. Jakuba Korbeláře poskytuje všestrannou a profesionální právní pomoc s důrazem zejména na občanské právo, obchodní právo, trestní právo, pracovní a rodinné právo. Dále se úzce zaměřujeme na právo silniční dopravy, zejména v oblasti dopravních deliktů, kterými jsou přestupky, jiné správní delikty, trestné činy atp. V rámci své advokátní činnosti nabízíme jak samotné právní poradenství a analýzy, tak i komplexní zastupování před soudy a jinými státními orgány či institucemi.

Vždy hledáme efektivní a profesionální řešení zohledňující nejen právní aspekty daných případů, ale i osobní zájmy našich klientů. Pro účely zabezpečení všestranné právní pomoci taktéž úzce spolupracujeme i s jinými advokáty a právními specialisty, stejně jako se soudními znalci, notáři, exekutory či daňovými poradci. Právní služby jsou poskytovány i v jazyce anglickém.

Mgr. Jakub Korbelář advokát

KONTAKTUJTE NÁS