slider-01-obcanske-pravo

„Maiore tormento pecunia possidetur quam quaeritur.”

„Maiore tormento pecunia possidetur quam quaeritur.”

„Maiore tormento pecunia possidetur quam quaeritur.”

S VĚTŠÍM ÚSILÍM SE PENÍZE UDRŽÍ NEŽ ZÍSKAJÍ.

S VĚTŠÍM ÚSILÍM SE PENÍZE UDRŽÍ NEŽ ZÍSKAJÍ.

S VĚTŠÍM ÚSILÍM SE PENÍZE UDRŽÍ NEŽ ZÍSKAJÍ.

slider-02-rodinne pravo

„Maiore tormento pecunia possidetur quam quaeritur.”

„Maiore tormento pecunia possidetur quam quaeritur.”

„Maiore tormento pecunia possidetur quam quaeritur.”

S VĚTŠÍM ÚSILÍM SE PENÍZE UDRŽÍ NEŽ ZÍSKAJÍ.

S VĚTŠÍM ÚSILÍM SE PENÍZE UDRŽÍ NEŽ ZÍSKAJÍ.

S VĚTŠÍM ÚSILÍM SE PENÍZE UDRŽÍ NEŽ ZÍSKAJÍ.

slider-03-pracovni pravo

„Maiore tormento pecunia possidetur quam quaeritur.”

„Maiore tormento pecunia possidetur quam quaeritur.”

„Maiore tormento pecunia possidetur quam quaeritur.”

S VĚTŠÍM ÚSILÍM SE PENÍZE UDRŽÍ NEŽ ZÍSKAJÍ.

S VĚTŠÍM ÚSILÍM SE PENÍZE UDRŽÍ NEŽ ZÍSKAJÍ.

S VĚTŠÍM ÚSILÍM SE PENÍZE UDRŽÍ NEŽ ZÍSKAJÍ.

slider-04-obchodni pravo

„Maiore tormento pecunia possidetur quam quaeritur.”

„Maiore tormento pecunia possidetur quam quaeritur.”

„Maiore tormento pecunia possidetur quam quaeritur.”

S VĚTŠÍM ÚSILÍM SE PENÍZE UDRŽÍ NEŽ ZÍSKAJÍ.

S VĚTŠÍM ÚSILÍM SE PENÍZE UDRŽÍ NEŽ ZÍSKAJÍ.

S VĚTŠÍM ÚSILÍM SE PENÍZE UDRŽÍ NEŽ ZÍSKAJÍ.

slider-05 trestni pravo

„Maiore tormento pecunia possidetur quam quaeritur.”

„Maiore tormento pecunia possidetur quam quaeritur.”

„Maiore tormento pecunia possidetur quam quaeritur.”

S VĚTŠÍM ÚSILÍM SE PENÍZE UDRŽÍ NEŽ ZÍSKAJÍ.

S VĚTŠÍM ÚSILÍM SE PENÍZE UDRŽÍ NEŽ ZÍSKAJÍ.

S VĚTŠÍM ÚSILÍM SE PENÍZE UDRŽÍ NEŽ ZÍSKAJÍ.

slider-06-prohlaseni o pravosti

„Maiore tormento pecunia possidetur quam quaeritur.”

„Maiore tormento pecunia possidetur quam quaeritur.”

„Maiore tormento pecunia possidetur quam quaeritur.”

S VĚTŠÍM ÚSILÍM SE PENÍZE UDRŽÍ NEŽ ZÍSKAJÍ.

S VĚTŠÍM ÚSILÍM SE PENÍZE UDRŽÍ NEŽ ZÍSKAJÍ.

S VĚTŠÍM ÚSILÍM SE PENÍZE UDRŽÍ NEŽ ZÍSKAJÍ.

slider-07-advokatni uschova

„Maiore tormento pecunia possidetur quam quaeritur.”

„Maiore tormento pecunia possidetur quam quaeritur.”

„Maiore tormento pecunia possidetur quam quaeritur.”

S VĚTŠÍM ÚSILÍM SE PENÍZE UDRŽÍ NEŽ ZÍSKAJÍ.

S VĚTŠÍM ÚSILÍM SE PENÍZE UDRŽÍ NEŽ ZÍSKAJÍ.

S VĚTŠÍM ÚSILÍM SE PENÍZE UDRŽÍ NEŽ ZÍSKAJÍ.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Naším cílem je maximální uspokojení zájmů svých klientů, neboť dosažení žádaného výsledku je pro nás stejně důležité jako pro klienta.

Advokátní kancelář Mgr. Jakuba Korbeláře poskytuje všestrannou a profesionální právní pomoc s důrazem zejména na občanské právo, obchodní právo, trestní právo, dopravní právo a taktéž rodinné právo. V rámci své advokátní činnosti nabízíme jak samotné právní poradenství a analýzy, tak i komplexní zastupování před soudy a jinými státními orgány či institucemi.
Vždy hledáme efektivní a profesionální řešení zohledňující nejen právní aspekty daných případů, ale i osobní zájmy našich klientů. Pro účely zabezpečení všestranné právní pomoci taktéž úzce spolupracujeme i s jinými advokáty a právními specialisty, stejně jako se soudními znalci, notáři, exekutory či daňovými poradci. Právní služby jsou poskytovány i v jazyce anglickém.

DOMLUVTE SI ÚVODNÍ KONZULTACI

Kontaktujte nás a společně se domluvíme na termínu schůzky, který Vám bude vyhovovat.

OBČANSKÉ PRÁVO

 • Komplexní právní poradenství
  v oblasti občanského práva:
 • právní služby týkající se nemovitostí (např.: převody nemovitostí, jejich nabývání
  a pronájem, darování nemovitostí
  a zřizování věcných břemen atd.)
 •  sepisování smluv a listin (smlouvy kupní, darovací, zápujčky, prohlášení atd.)
 • Zastupování v dědických řízeních
 • Vypracování dohod, uzavírání smírů
  Zastupování v občanskoprávních
  sporech před soudy či správními institucemi
 • Vymáhání pohledávek apod.

RODINNÉ PRÁVO

 • Právní pomoc poskytována zejména v těchto oblastech:
 • Zastupování v řízení o rozvodu manželství
 • Zastupování v řízeních týkající se nezletilých dětí (např. svěření dítěte do péče, úprava styku rodičů s dítětem, určení výživného, schválení právního úkonu, kterým se disponuje s majetkem nezletilého) apod.
 • Vypořádání společného jmění manželů
 • Výživné manžela či manželky
 • změny či zrušení vyživovacích povinností k zletilým dětem apod.

DOPRAVNÍ PRÁVO

 • Právní služby poskytovány zejména v těchto oblastech:
 • Řešení dopravních přestupků či jiných správních deliktů v dopravě
 • obhajoba řidiče v případě trestných činů souvisejících s dopravou
 • poradenství v oblasti pojištění odpovědnosti z provozu vozidel včetně zastupování v řízeních před ČKP
 • prověření nároku na náhradu škody z dopravních nehod, včetně prověření možnosti plnění pojišťovnou
 • komplexní zastupování poškozených při uplatňování nároku na náhradu újmy (zdraví, majetek) vzniklé v souvislosti s dopravní nehodou
 • odborná pomoc při opětovném nabytí řidičského oprávnění v případech, kdy byl uložen zákaz řízení apod.

OBCHODNÍ PRÁVO

 • Právní služby poskytované zejména
  v těchto oblastech:
 • Zakládání obchodních společností
 • Příprava změn společenských smluv
 • Vymáhání pohledávek
 • Vymáhání škody vzniklé z obchodních vztahů
 • Sepisování smluv všech smluvních typů
 • Vyhotovování a uplatňování nároků ze směnek

TRESTNÍ PRÁVO

 • Kompletní právní poradenství v oblasti trestního práva:
 • Obhajoba klientů v přípravném řízení a v trestním řízení před soudy všech stupňů
 • Sepis trestních oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu
 • Posuzování nároků vzniklých ve vztazích obchodního práva a obchodních společnostech v souvislosti s trestním řízením
 • Sepis posudků týkajících se obchodních smluv a případné odpovědnosti vyplývající z trestního zákona
 • Vypořádání obviněných a poškozených v rámci škod vzniklých trestnou činností
 • Alternativní způsoby řešení vztahů trestního práva
 • Podmíněné zastavení trestního stíhání a úprava majetkových nároků zúčastněných osob
 • Pomoc při hledání nejlepšího řešení trestního řízení pro našeho klienta

PROHLÁŠENÍ ADVOKÁTA O PRAVOSTI PODPISU

 • Advokátní kancelář Mgr. Korbeláře disponuje tzv. ověřovací knihou, vydanou Českou advokátní komorou.
 • Ověřovací kniha slouží k evidenci prohlášení advokáta o ověření podpisů klientů na listinách, které vyhotovil a sepsal advokát ověřující podpisy (tzv. vlastní listina), nebo na listinách, pokud je jednající osoba před ním podepsala (tzv. cizí listina). Taková prohlášení nahrazují úřední ověření podpisu, resp. mají stejné právní účinky jako ověřování podpisů na příslušných úřadech nebo ověřování ze strany notářů.
 • Ověřování je zpoplatněno dle individuální dohody mezi advokátem a klientem. Klientům, pro něž jsou v rámci poskytování právních služeb připravovány smlouvy či jiné právní dokumenty, kde je úřední ověření podpisu požadováno, je tato služba poskytována bezplatně.

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVA

 • Advokátní kancelář je schopna přijímat do depozita finanční plnění, listiny či jiná plnění v souvislosti se svou advokátní praxí fyzicky do trezoru nebo na depozitní účty vedené u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
 • Vedení účtů úschov u advokáta je ošetřeno zvláštní smlouvou, jež omezuje dispozice s prostředky na účtu, a to jak z hlediska oprávněné osoby, tak i z hlediska účelu užití.
  Prostředky třetích osob jsou vedeny zcela odděleně od prostředků advokáta.
  Přístup k účtu 24 hodin denně rostřednictvím produktů přímého bankovnictví.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Právní služby či odborné konzultace Vám budou poskytovány na míru dle Vašich konkrétních osobních potřeb a požadavků.

ČASOVÁ FLEXIBILITA

Vaše termíny jsou pro mě závazkem.
V urgentních záležitostech jednám ihned, ostatní právní služby vyřizuji standardně do 48 hodin.

CENOVÁ DOSTUPNOST

S klienty se lze  dohodnout dle konkrétních potřeb, a to na paušální, časové, nebo podílové odměně. Základní hodinová sazba činí 2.000 Kč (civilní věc), 2.500 Kč (trestní věc)

ODBORNOST A KVALITA

S poskytování právních služeb mám bohaté zkušenosti a neustále se vzdělávám. Odborná kvalita poskytovaných právních služeb je pro mne prioritou.