"Maximální ochrana práv a zájmů klienta je naší prioritou..."

- kvalita a preciznost poskytovaných služeb
- rychlá právní pomoc
- individuální a profesionální přístup ke klientovi
- propojování znalostí a expertních zkušeností
- maximální úsilí o dosažení optimálního řešení
- diskrétnost, komunikativnost

Naším cílem je maximální uspokojení zájmů svých klientů, neboť dosažení žádaného výsledku je pro nás stejně důležité jako pro klienta.

Advokátní kancelář Mgr. Jakuba Korbeláře poskytuje všestrannou a profesionální právní pomoc s důrazem zejména na občanské právo, obchodní právo, trestní právo, pracovní a rodinné právo. V rámci své advokátní činnosti nabízíme jak samotné právní poradenství a analýzy, tak i komplexní zastupování před soudy a jinými státními orgány či institucemi.

Vždy hledáme efektivní a profesionální řešení zohledňující nejen právní aspekty daných případů, ale i osobní zájmy našich klientů. Pro účely zabezpečení všestranné právní pomoci taktéž úzce spolupracujeme i s jinými advokáty a právními specialisty, stejně jako se soudními znalci, notáři, exekutory či daňovými poradci. Právní služby jsou poskytovány i v jazyce anglickém.

jkorbelar

Mgr. Jakub Korbelář advokát

KONTAKTUJTE NÁS